Ford Asistencija

FORD ASSISTANCE — FORD PODRŠKA

Ford Assistance predstavija zajednički projekat kompanija BIHAMK ASISTENCUA d.o.o. i ovlaštenog Ford uvoznika za Bosnu i Hercegovinu, GRAND AUTOMOTIVE a.o.o. U okviru navedenog projekta, BIHAMK. ASISTENCUA pruža usluge u BiH i Evopi, za sva nova putnitka i komercijalna vozila marke Ford kupljena u ovlaštenim mrežama Forda u Bosni i Hercegovini, te imaju pokriće 2 godine ili 1OO O00 prijeđenih kilometara.

Ford Assistance organizuje usluge pomoci na cesti i dodatne usluge na podrugju BiH ili za pUtovanje u drugim evropskim zemljama.

Korisnički broj telefona za FORD Assistance je dostupan 24/7/365:

+387 33 28 2126 - za pozive u BiH i iz inostranstva

Pojedinosti o usluzi Ford Assistance možete dobiti u Ford mreži partnera.

FORD ASSISTANCE — FORD PODRŠKA za vozila starija od 2 godine

Grand Automotive d.o.o. Sarajevo je od 01.07.2016. godine, za sva Ford vozila starija od 2 godine ponudio Ford Assistance karticu, uz godišnju naknadu od 30 KM.

Vozila marke Ford starija od 2 godine, imaju pravo na uslugu Ford Assistance uz uvijet redovnog servisiranja u ovlaštenom Ford Servisu.

Pojedinosti o Ford Assistance kartici za vozila starija od 2 godine, saznajte kod ovlaštenog Ford Partnera u BiH.