Dostupnost

Izjava o DOSTUPNOSTI


Ford razumije važnost web lokacije, koja je dostupna svima. Zbog toga smo izvršili brojne procene pristupačnosti na ford.ba, u skladu sa
smjernicama za pristupačnost web sadržaja, koje je postavio World Wide Web Consortium (V3C).

Posvećeni smo procesu kontinuiranog poboljšanja i stalno radimo na tome da obezbjedimo da se naš sadržaj razvija u skladu sa prihvaćenim smjernicama i standardima za pristupačnost i upotrebljivost. To uključuje:

Pristup našoj veb stranici

Funkcije na našem sajtu (uključujući Vozila, Cjenovnici, Diler lokator, Promocije itd) ) se ponašaju na odgovarajući način, tako da im se može pristupiti putem mobilnih telefona, tableta, laptopova i desktop uređaja. 

Fontovi i veličina teksta

Tamo gde je bilo moguće i prikladno, koristili smo

  • Standardni sans-serif font na ford.rs i lako je čitljiv.
  • "Živi" tekst umesto grafike kako biste povećali kontrolu i smanjili vreme potrebno za preuzimanje stranica.

Promena podešavanja

Koristeći svoj veb pretraživač, možete da promjenite veličinu teksta na ovoj veb lokaciji. Takođe, možete da unesete druge korisne promjene u pregledaču, kao i na računaru.

Fotografije-ilustracije i alternativni tekst

Gde je moguće i prikladno, fotografije-ilustracije imaju alternativni tekstualni atribut za čitače ekrana. To znači da kada ilustracija prenosi važne informacije, njen sadržaj se prikazuje u alternativnom tekstu, koji čitač ekrana može da koristi.

Kontakt informacije

Link za detalje o tome kako da nas kontaktirate za dalje informacije van mreže nalazi se u podnožju svake web stranice.

Ova izjava o pristupačnosti je izdata u maju 2017.