Ford SYNC s AppLink

Ford SYNC s AppLink je napredna verzija Ford SYNC. To je tehnologija koja omogućuje da pristupite kontroli Vaših omiljenih aplikacija na Vašem pametnom telefonu preko Glasovne kontrole te audio sistema Vašeg automobila, kontrole na volanu, multifunkcionalnog ekrana i centralne upravljačke ploče.

Stvaranjem hands-free veze između Vašeg mobilnog telefona i Forda, možete da ostanete povezani, informisani i zabavljati se tokomm vožnje.

U ovom dijelu možete detaljno da saznate kako sistem funkcioniše i kako da izvučete najviše iz njega.

 • Početak

  Početak

  Za korištenje Ford SYNC s AppLink, prvo morate da preuzmete SYNC AppLink kompatibilne aplikacije za Android ili iOS pametni telefon a onda da ih uparite i povežete na uređaj sa Vašim automobilom.


  Da li je moj telefon kompatibilan? Da ovo saznate, koristite alat Ford mobile compatibility.
  Napomena: iPhone-i ne moraju biti upareni s Bluetoothom® da bi radili s Ford SYNC s AppLinkom. iPhone korisnici moraju da se povežu na SYNC USB priključak sa Apple USB kablom.


  Vaš korak-po-korak vodič:


  • Preuzmite AppLink aplikacije (npr. Spotify) iz uobičajene trgovine Vašeg iOS ili Android pametnog telefona. Da uštedite vrijeme, možete da vidite sve kompatibilne aplikacije u Ford App katalogu.
  • Povežite pametni telefon s Ford SYNC s AppLink sistemom preko: Bluetootha® (za Android uređaje) ili USB kablom (za Apple uređaje).
  • Odaberite aplikaciju ili iz izbornika 'mobilnih aplikacija' ili pritiskom na 'Voice' tipku i izgovoranjem naziva aplikacije.
  • Aplikacija dodaje komande na Ford SYNC s AppLink, a pristupiti im možete koristeći svoj glas, audio ili kontrolama na volanu Vašeg automobila.
  • Za Spotify, na primjer, možete da odaberete popis za reprodukciju pomoću Sync prepoznavanja glasa. Samo izgovorite; "Odaberi Playlistu", izgovorite ime Playliste i Spotify počinje reprodukciju, a takođe prikazuje informacije o pjesmi na SYNC ekranu. Osim toga, ako Vam je potrebna pomoć u bilo kojem trenutku izgovorite "Spotify Help" i Ford SYNC će da izlista sve moguće glasovne komande koje su na raspolaganju.


  Potrebna je samo Vaša dozvola:


  Za aktivisanje AppLinka, morate da prihvatite podatke sa ekrana za pristanak koji se pojavljuju kad prvi put pokušate koristiti sistem sa bilo kojeg uređaja.

 • Korištenje s Vašim mobilnim telefonom

  Uparivanje telefona:

  • Provjerite je li Bluetooth funkcija na telefonu uključena prije pokretanja 'Pretrage'.
  • Pritisnite Phone tipku. Kad audio ekran prikaže da nema uparenih telefona, odaberite opciju "Dodaj".
  • Kad se pojavi poruka "počni uparivanje ' na audio ekranu, potražite SYNC na Vašem telefonu da pokrenete proceduru.
  • Kada se to zatraži, na ekranu Vašeg telefona potvrdite šesteroznamenkasti PIN koji Vam je dao Ford SYNC na ekranu radija. Na ekranu će da se prikaže kada je uparivanje uspjelo.
  * Zavisno o sposobnosti telefona i tržištu, sistem može pitati želite li da postavite trenutačni mobilni telefon kao primarni uređaj (Ford SYNC automatski se pokušava spojiti sa prvim prepoznatim telefonom pri pokretanju vozila).

 • Glasovne komande

  Mnoge glasovne komand su iste preko svake aplikacije. Na primjer: otvaranje i zatvaranje.

  Druge glasovne komande i komande za kontrolu u vozilu se razlikuju za pojedine aplikacije i to je zato što svaki programer postavlja određene komande na koje će AppLink da reaguje. Detaljnije informacije o tim komandama pronaći ćete u Ford App katalogu.


  Kontrolisanje aplikacija sa općim glasovnim komandama:


  • Ako koristite iOS: Pobrinite se da aplikacija koju želite koristiti radi u prvom planu prije početka vožnje. Ovo nije neophodno na Androidu.
  • Pritisnite 'Voice' tipku na volanu i izgovorite naziv aplikacije.
  • Za pregled kompatibilnih mobilnih aplikacija instaliranih na telefonu, pritisnite 'Voice', i izgovorite: "Popis mobilnih aplikacija" i Ford SYNC će da izlista sve dostupne aplikacije.

  Dok je aplikacija pokrenuta, pritisnite 'Voice' i izgovorite bilo koju od komandi koje se obično koriste za kontrolu aplikacija, možete da kažete: "Pomoć " da dobijete popis mogućih komandi.

  Za prebacivanje na drugu aplikaciju, kad je pokrenuta aplikacija na Ford SYNC u kombinaciji sa Vašim Android pametnim telefonom, pritisnite 'Voice' tipku i izgovorite naziv aplikacije koju želite da otvorite.

  Za zaustavljanje aplikacije samo pritisnite 'Voice' i izgovorite: "Zatvori ." To ne zatvara aplikaciju na Vašem telefonu, već samo na SYNC.

 • Često postavljana pitanja

  Da li postoje neki troškovi za korištenje AppLink?
  Ne, ako imate AppLink kompatibilne aplikacije na svom kompatibilnom pametnom telefonu neće nastati nikakvi dodatni troškovi od strane Forda.


  Koji su troškovi prenosa podataka prilikom korištenja AppLink?
  Standardne brzine prenosa podataka se primjenjuju. Ford nije odgovoran za bilo kakve dodatne troškove koje možete da dobjetei od pružatelja usluga, kada Vaše vozilo prima podatke putem povezanog uređaja. To uključuje dodatne troškove prilikom vožnje u područjima u kojima ste u roamingu ili izvan kućne mreže.

  Sa vremena na vrijeme neki podaci moraju biti poslani s AppLink na pozadinski server (npr VIN, SYNC broj modula, anonimne statistike o upotrebi i ispravljanje pogrešnih informacija). Ta ažuriranja mogu se odvijati automatski, što bi moglo da dovede do određenih minimalnih troškova.


  Utiče li AppLink na to kako aplikacija radi ili na brzinu podatkovne veze?
  Ne. Ako imate sporu podatkovnu vezu na telefonu prilikom korištenja aplikacije daleko od svog vozila, ili ako aplikacija funkcioniše slabo kad ste daleko od svog vozila, možete da očekujete iste performanse pri korištenju AppLink. AppLink je samo prolaz kojim se kompatibilne aplikacije povezuju sa Vašim automobilom; on ne poboljšava i ne degradira performanse ili rad na telefonu.


  Kako se Ford SYNC s AppLink povezuje sa telefonima?
  To je jednostavno: AppLink povezuje se sa Androidom putem Bluetootha®, a s Apple iOS-om koristi žičanu vezu putem USB priključka.


  Da li je moj postojeći Ford SYNC sa sistemom pomoći u nuždi kompatibilan sa AppLink?
  Kako je ovaj sistem pojačan, originalni Ford SYNC hardver nije kompatibilan sa AppLink i ne može da se nadogradi.


  Ko razvija aplikacije za AppLink?
  Aplikacije se razvijau od strane nezavisnih "Partnera za aplikacije' ; koristeći Fordov alat za razvitak softvera. Ovi partneri moraju biti u skladu sa ključnim Ford smjernicama i zahtjevima za AppLink aplikacije.


  Gdje su aplikacije dostupne?
  Odobrene AppLink aplikacije su dostupne za preuzimanje direktno iz Apple App Store-a i Google Play-a. Takođe, cijeli popis možete da pronađete u Ford App Catalogue.


  Kako mogu da provjerim koje su aplikacije kompatibilne na svom telefonu?
  Da bi mogli da vidite kompatibilne mobilne aplikacije instalirane na telefonu, pritisnite Voice i izgovorite; "Popis mobilnih aplikacija". Aplikacije koje nisu pokrenute na iPhone-u ili nikada nisu bile pokrenute na Androidu, neće se pojaviti.


  Mogu li da uputim poziv tokom korištenja aplikacije s Ford SYNC?
  Da. Možete da uputite telefonski poziv kada je aplikacija pokrenuta pritiskom na 'Voice' tipku i izgovarajući: "Zovi " ili "Biraj", zatim broj.

Bookmark & Share