Prvih 100 godina

U vrijeme kada je osnovan Ford Motor Company u SAD-u, bio jepoznat širom svijeta kao ikona američkiog brenda, historija kompanije u Evropi išla je skoro paralelno sa američkim naslijeđem; od dolaska prvih Ford automobila u Veliku Britaniju 1903. godine do danas, Evropska organizacija opslužuje 42 zemalja širom evropskog kontinenta.

Ford je od samog početka bio svjetska organizacija. Tokom prvih mjeseci nakon uspostavljanja Ford Motor Company u Detroitu 16. juna 1903. godine, prva dva Ford automobila su stigla u London, gdje su bili izloženi na Cordingley sajmu automobila u martu 1904. godine, na Poljoprivrednom sajmištu u Islington-u.

Zamijetili su mladića po imenu Aubrey Blakiston, koji je osnovao agenciju za prodaju, naručio 12 Fordovih Modela A i uzeo zakup prodajni salon u Long Acre, London centar za karoserije i motornu industriju.

Prodaja je krenula sporo – trebalo je čekati godinu dana da se proda tih dvanaest automobila - ali agencija je zaposlila mladog "stručnjaka" imenom Percival Perry, koji je odigrao ključnu ulogu u uspostavljanju Forda u Evropi.

U tim ranim danima Francuska, dom najveće evropske moto industrije, izgledala je kao najbolje mjesto za koordinaciju posla Evropi, i zapravo se jedna od prvih prodaja Ford tu i ostvarila 1904. godine. Tako je, 1908. godine, osnovanacpodružnica u Parizu, koja je bila zadužena za nadgledanje prodaje u Evropi, koju je predvodio američki H. Baker White. Značaj njegovog položaja se odrazio veličini njegove plaće, onda kolosalnih 24.000 $ što iznosi oko 1,5 miliona $ u današnjem smislu.

Bookmark & Share